قرمز سبز آبي خاکستري
مال خود را در راه حقوق [دوستان] ببخش و ازآن، به دوستت برسان كه بخشش به آزاده، سزاوارتر است . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت